نوشته‌ها

سنگ صندلی در گنج یابی و دفینه یابی

صندلی در گنج یابی و تفسیر آن

تفسیر نماد صندلی در دفینه یابی جایگاه خدایان و فرمانروایان بزرگ برمیگردد. صندلی که در زیر آنها دفینه های سلطنتی و مقبره میتوان ، یافت که در قسمتی از تاریخ مربوط به نشیمنگاه الهه باد می شود . اگر صندلی به شکلی باشد که تکیه گاه طرف چپ و راس…