نوشته‌ها

کتراک

منظور از کتراک در گنج یابی چیست؟

کتراک و نحوه استفاده از آن چگونه است؟ کتراک در گنج یابی | این ترکیب به صورت پودری خاکستری رنگ شبیه به سیمان است، که برای استفاده باید آن را با آب مخلوط کرد کتراک در واقع یک ماده منبسط شونده، غیر انفجاری است که با ایجاد نیروی کشش زیاد ب…