نوشته‌ها

جیوه در گنج یابی

جیوه و کاربرد آن در فلزیاب

جیوه و کاربرد آن در فلزیاب چیست جیوه به طور طبیعی و خاصیت هایی که خود جیوه دارد باعث آن می شود که گرایش به حوضه های مغناطیسی داشته باشد. برای درک این موضوع اول باید خود جیوه را شناخت. جیوه یا ژیوه یا سیماب نام یک عنصر شیمیایی با نماد Hg و عدد اتمی …