نوشته‌ها

فلزیاب نقطه زن ماین لب PRO-FIND 35
,

فلزیاب نقطه زن ماین لب PRO-FIND 35

فلزیاب نقطه زن ماین لب PRO-FIND 35 فلزیاب نقطه زن ماین لب PRO-FIND 35 یکی از کاربرد های معمول فلزیاب ها، کاربرد های امنیتی است. این فلزیاب های دستی جهت تفتیش بدنی در ورودی اماکن حساس و نظامی ، ورودی استادیوم ها و ورزشگاهها ، اماکن مذهبی و تجمعات…