نوشته‌ها

گور تپه ها
,

گنج یابی مقبره گورتپه ای در گنجیابی چه اهمیتی دارد؟

مقبره گورتپه ای در گنجیابی چه اهمیتی دارد؟ نحوه کاوش در مقبره های باستانی چگونه است؟ مقبره گورتپه ای در گنجیابی جز پیچیده ترین و گسترده ترین روش های تدفینی میباشد، که معمولا کاوشگران به دو اتاقک یا سالن برخورد میکنند، سالن رسومات یا رسم تد…