نوشته‌ها

نشانه ماه و ستاره

نشانه ماه و ستاره در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه ماه و ستاره در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست 2500  سال قبل از میلاد مسیح نشانه ماه نصفه نشان خدایان بوده است. در جهت حلال نشانه ماه به جستجو بپردازید. در همین جهت که ادامه می دهید به احتمال زیاد به تومولوس بر خورد خو…