نوشته‌ها

نشانه آفتاب پرست

معنی و مفهوم نشانه آفتاب پرست در گنجیابی چیست؟

معنی و مفهوم نماد آفتاب پرست در گنجیابی نشانه آفتاب پرست و مارمولک یه علامت اولیه به حساب می آیند، که این دو علامت خبر از وجود قبری مهم در اطراف میدهند، لذا چون از زمان عیلامیان همواره نماد مهرپرستی بوده است، در بعضی جاها هم مشاهده شده …
نماد آفتاب پرست

نماد گنج نماد آفتاب پرست در دفینه یابی و گنج یابی

نماد آفتاب پرست با دهان باز در گنجیابی آفتاب پرست بسیار مهم میباشد پس باید، اطراف آن را بررسی کرد نشان آفتاب پرست و نماد مارمولک یه علامت اولیه بحساب می آیند، که این دو علامت خبر از وجود قبری مهم در اطراف میدهند، لذا چون از زمان ع…