نوشته‌ها

درخت حیات در دفینه یابی

درخت حیات یا درخت زندگی

درخت حیات یا درخت زندگی چه مفهومی دارد ریشه مفهوم درخت حیات یا درخت زندگی که قدمت آن به دوران ماقبل تاریخ میرسد بطور عمده در سنت های شامان آسیایی و نمادی است که در سنت های بسیاری یافت می شود. برای سهولت در آموزش درخت حیات یا درخت زندگی می توانید ص…